Siyamin F21

Ürün Kodu: 1744 Kategoriler: SİYALİFE ÜRÜNLERİ
(1116) Kişi Görüntüledi

FAYDALARI

- Hayvanın günlük canlı ağırlık artışını sağlar.

- Genç hayvanlarda sağlam kemik ve kas gelişimi sağlar.

- İşkembenin erken gelişmesini sağlayıp genç hayvanlarda

  kaba yeme erken başlamalarını sağlar.

- Buzağı kuzu ve genç hayvanlarda hızlı ve sağlıklı beslenme

- Besi haynavlarında yemden yararlanmayı arttırarak besi

  performansını artırır.

- Damızlık hayvanlarda sperma kalitesini arttırır.

- Besi hayvanlarına sağlam kas yapısı kazandırır.

- Rumende gaz oluşumunu engeller.

- Sağlıklı tüy ve tırnak gelişimi sağlar.

- Döl tutmayı arttırır.

Mineral Madde ve Vitamin noksanlığı hayvanlarda

aşağıdaki rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olur.

- Zayıflık,

- Hipomagnezemi(tetani),

- Yapağı kalitesinin bozulması

- Kızgınlık belirtilerinin gecikmesi ve azalması,

- Buzağılarda beyaz kas hastalığı,

- Ölü ve zayıf buzağı doğumları,

- Kemik erimesi,

- Sütte okside tat,

- Yavru atma oranın yükselmesi.

- Beslenmeye bağlı anemi

- İştahsızlık,

- Süt veriminin azalması

- Kemik gelişiminin gerilemesi

- Hipokalsemi(süt humması),

- Ağırlık artışının yavaşlaması,

- Yabancı cisim yeme ve yalam olayları

- Döl veriminde azalma,

- İnkoordinasyon,

Bileşimi 5 Kg 

Vitamin A: 200.000 IU
Vitamin D3: 100.000 IU
Vitamin E: 500 MG
B12 Vitamin 40 MG
B6 Vitamin 35 MG
Niacin 1.000 MG
Mangan(Manganese): 2.000 MG
Demir(Iron): 2.000 MG
Çinko(Zinc): 2500 MG
Bakır(Copper): 1.000 MG
İyot (Iodine): 25 MG
Kobalt (Cobalt): 30 MG
Aroma: 150 MG
Magnezyum Oksit (Manganese Ox.) 1200 MG
Sodyum Bi Karb. (Sodium Bi Car) 1000 MG
Antioksidan (Antioksidant) 1500 MG